Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása alapon, célokból és időtartamig kezeli: Sztrieska-Kerti Evelin egyéni vállalkozó
1191 Budapest, Kisviola utca 51. Adószám: 69823622-1-43 Nyilvántartási szám: 53738266
Adatkezelés fajtája: telefonos megkeresés
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt adatok köre: (keresztnév) név, telefonszám
Adatkezelés célja: időpont adása a személyesen igénybe vehető szépítő szolgáltatásra
Adatkezelés időtartama: Amennyiben az érdeklődő nem kér tájékozódás  után időpontot, az adat azonnal törlésre kerül. Amennyiben vendéggé  válik, az adatkezelés maximum időtartama 365 nap.
A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés
A weboldalra való belépéssel, ha ezt az Érintett által használt  böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett az oldal első  látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan  elmenthet információkat az Érintett számítógépéről, illetve a  böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos  eszközök), illetve azon e célból sütiket/cookiekat vagy más hasonló  programokat helyezhet el.A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül a számítógépre vagy a  böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt  látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is  felhasználhatók, így például:
 • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
 • felhasználásra kerülhetnek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.
A weboldal elsősorban az ún. session cookies sütiket használja, ezek a  böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok  személyes adatokat nem tartalmaznak. A Látogató személyének azonosítása  ezen Sütikkel nem lehetséges.A böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt  Sütiket a merevlemezre ne mentse el. A Sütik megtekintése és törlése  általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor  lehetséges.A Weboldal használatával az érintett hozzájárul a sütik rögzítéséhez,  tárolásához és feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és  célokra.
A Weboldal a következő sütiket használja:
 • Süti neve: _gid – Google Analytics
 • Cél: követési cookie
 • Adattárolás időtartama: Böngésző bezárásáig
 • Süti neve: Session cookie _gat – Google Analytics
 • cél: követési cookie
 • adattárolás időtartama: Böngésző bezárásáig
A weboldal sem google hirdetési cookiet, sem Facebook követési cookit nem használ.A cookie megkönnyíti a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a  látogatók számára webes élményt,  hatékony információforrást jelentsen,  biztosítja a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének  ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott  szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A cookiek a felhasználó által használt eszközről a következő adatokat rögzítik:
 • a használt IP-cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
 • az oldalon töltött idő.
Amire a weboldal üzemeltetője használja a sütiket, illetve más hasonló programokat:
 • hogy megmondja Ön járt-e már honlapunkon, illetve, hogy milyen aloldalakat látogatott meg
 • milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
 • milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik Önt.
Azaz a sütiket alapvetően információ gyűjtésre használjuk fel a még  jobb felhasználói élmény biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.
A Weboldal a következő sütiket használja:A Webáruház alkalmazza a Google Analytics-et, a Google webelemző  szolgáltatását. A sütik által létrehozott, a Weboldal látogatója által  történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére  kerülnek át. A Google ezt az információt arra használja, hogy  kiértékelje a Weboldal érintett által történő használatát, hogy az  oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat  nyújtson a Weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával  kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Érintett böngészőjéről  átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.  A sütik  tárolását az Érintett megakadályozhatja böngészőjének megfelelő  beállításával.A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről  bővebben itt tájékozódhat: https://www.google.com/analyticsA “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy  partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az  alábbi hivatkozáson érhető el:  http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/A Google soha nem kapcsolja össze az érintett IP címét a Google által  tárolt egyéb adataival. Az érintett IP címe anonim módon kerül  tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható.A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja  megtenni: Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=enFirefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?redirectlocale=en-US&redirectslug=CookiesSafari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek
Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől  tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az  Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő  által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az  Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó  pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok  kiegészítését kérje.Törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az  adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat.Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az  adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát,  jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az  adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az érintett igényli azokat  jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az  adatkezelés ellen.Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját  helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezlés  ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi  jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke.Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő elérhetőségein gyakorolhatja.Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor  22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1)  391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy  választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy  tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.Adatbiztonság
Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa  az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a  technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai  megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,  továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a  véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika  megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.